2021 05 31 TST Artesania Exoteryc 1

V severní části Španělska se nachází autonomní společenství Aragonie – v nevelké městečku Barbastro tam už přes 20 let vznikají stolky a stojany, které si za cíl více než potěchu oka kladou potěchu uchu za pomoci co nejefektivnější kontroly vibrací a rezonancí. Ty mohou negativně ovlivnit výsledný zvuk komponentů. Ručně vyráběné racky Artesanía Audio pak používají i firmou přímo vyvinuté nebo různorodé high-tech materiály – to platí i pro střední model řady Exoteryc.Read full article on http://www.hifi-voice.com/index.php?format=feed&type=rss